Групата

Групата Джервазони  свързва принципите на голямата  традиция в механиката  на нейна територия с много висока  технологична специализация, като осъществява  лидерска роля  в отрасъла, винаги на челна позиция в продуктите и услугите. Постоянният стремеж към иновации, съчетан с много строги процеси по контрол на качеството  правят  Групата Джервазони  не толкова доставчик, а по-скоро  партньор в състояние да предлага  старателно разработени  решения и продукти, като удовлетворява изискванията както на италианския , така и на международния пазар.

ГЛЕДНА ТОЧКА

На пазарите, от които е заинтересована  Групата Джервазони  работи, за да се превърне в привилегирована отправна точка за решаване  на технически проблеми, отнасящи се до механични компоненти с висока прецизност. Същевременно работи, за да се утвърди като ключов конкурент на европейския пазар  в посочените продукти и услуги, благодарение на стабилни  партньорства с основните клиенти и на значими инвестиционни програми в изследователската и развойна дейност.

МИСИЯ

Мисията на Групата Джервазони   е да се представи като  абсолютно надежден доставчик по отношение на качество и услуги, предлагайки пълна гама продукти в областта на стругованите  с висока прецизност механични компоненти.

Политика за качество и околна среда
Кодекс на поведение

Дружества, участващи в групата

ДЖЕРВАЗОНИ АД

Създадена през  1961г.  става ориентир  в отрасъла на механиката. Изпълнява ролята на Централна дирекция на групата Джервазони.

СТРАТУС ООД

Локализирана в България, от  1994г. изработва метални компоненти с висока прецизност и с гарантирано качество. Един истински производствен център, разгърнат на площ от над  50,000 кв.м, от които  15,000 кв.м застроени.

ЕУРОМАГНЕТИ ООД

Основана през  1991г. със седалище в гр. Лоди  проектира и произвежда командни и спирачни електромагнити и представлява тестовата база на групата, като предлага на пазара готови продукти и комплексни решения, които удовлетворяват изискванията за ефективност и функционалност.

Нашата история

Джервазони  възниква в Брембила – зона, станала известна със своята специализацията  в областта на механиката,  днес  район с много високо ниво на индустриализация. Разработва своето ноу-хау  с един прецизен и непрекъснат процес на утвърждаване на опита и компетентността си, като днес е главно действащо лице в отрасъла на механиката, благодарение на качеството на своите продукти и услуги.
  • 1961
   Господин Боно Джервазони създава дружеството
   Първият цех е един гараж от едва 20 кв.м с един единствен струг.
  • 1970
   Закупен е първият многошпинделен струг за 6 пръта.
  • 1972
   Производството се разраства и е построено новото производствено хале GB1 с площ 1600 кв.м.
  • 1973
   Започва първият износ на продукция в Европа.
  • 1982
   Пазарът се разширява, започвайки износ в Съединените Щати.
  • 1991
   Основава се Еуромагнети ООД със седалище в гр. Лоди.
  • 1992
   Започва производството за отрасъла на Автомобилната индустрия и се въвежда използването на техники за контрол на процеса СКП.
  • 1993
   Разширява се основното производствено седалище GB1 до 5.350 кв.м.

   Въведена е система за качеството ISO 29000 и групата Форд присъжда на Джервазони първата награда Quality Award Q1.

   Групата Volkswagen-Audi посещава за първи път Джервазони и я сертифицира за доставка на струговани детайли.

   В производството са монтирани 8 станции за СКП с цел постигане на нула PPM.
  • 1994
   Започва производството за групата Volkswagen-Audi.

   Създава се Стратус ООД в гр. Пловдив, България.
  • 1996
   Magneti Marelli /Магнети Марели/ присъжда на Джервазони клас А вследствие на отличния резултат получен по време на одита.
  • 1997
   Нараства обема на износ към най-големите мултинационални европейски и американски компании.
  • 1998
   Проектирана и реализирана инсталация за микро отвори от 0,27-0,40 мм за бензинови инжекциони.

   Достигнат е прагът от продадени 30 милиона компоненти за инжектори.
  • 2000
   След въвеждане на стандарта QS 9000, Джервазони получава сертифициране по ISO 9001.
  • 2002
   Стратус е сертифицирана по ISO 9001.

   Става сливане с присъединяване на АБС Италия ООД (преди това притежава 50% от собствеността) и завод GB2 се разширява от 800 кв.м на 3100 кв.м.
  • 2004
   Джервазони получава сертификат за ISO 14001.
  • 2005
   Джервазони получава сертификат за ISO/TS 16949.

   Започва инвестиционна програма за 22 милиона евро в многошпинделни ЦПУ автомати, шлайф машини и машини за лапинговане с много висока прецизност за производството на все по-прецизни детайли с толеранси до 2 микрона.
  • 2006
   Стратус Джервазони получава сертификати за ISO 14001 и ISO TS 16949.
  • 2011
   Започва производството на детайли за помпи с толеранс на концентричност под 1 микрон.
  • 2014
   Групата Джервазони достига ниво на износа равно на 84% от оборота на групата.