Традицията в механиката среща
технологичната специализация

Гъвкава структура,
за да задоволи всякакви изисквания

Точен транспорт и доставки
в целия свят

Нашите продукти

  • Клапи  / Клапаны
  • Валове / Валы
  • Плунжери / Бегунки
  • Подвижни и неподвижни нуклеи / Сердечники  подвижные е неподвижные
  • Други продукти …
Всички продукти

Отрасли на приложение

Референции

Slide Slide Slide
Референции