Услуги

Печелившият елемент на  групата Джервазони  се състои в нейния натрупан и утвърден опит  в механичната обработката с висока точност и високия  професионализъм  на нейния персонал.

Целият опит на групата  е на разположение  на Възложителя още от  началната фаза на проекта и всеки продукт се анализира внимателно  относно  възможността му за изпълнение  с цел да се удовлетворят очакваният на Клиента.

Всеки следващ процес е основан преди всичко на  наличния технологичен капаците, със специално внимание насочено към  функцията на продукта било и посредством споделени предложения и решения в т.нар. co-design.

По отношение на  важната техническа насоченост, която винаги я е отличавала, групата Джервазони  предлага също модерни и конкурентни технологични решения посредством евентуалната изработка на специални приспособления и комплексни машини, създадени специално за целта и с висока производителност. Същевременно, групата Джервазони  предлага и допълнителни процеси, като термообработки и галванизиране, заваряване, сглобяване, изпитания за непропускливост и тестове за функционалност.

Освен статистическия контрол на процеса СКП,  крайният контрол  представлява допълнителна гаранция за качеството на продукта.

Почистването, извършвано съгласно най-строгите изисквания на автомобилостроенето, представлява допълнение към една несъмнено авангардна услуга.

Производствената организация на групата се адаптира перфектно към логистичните изисквания на всеки един Клиент с гаранция за точност на доставките посредством системи за складова наличност за сигурност  и  Consignment Stock.

Опаковането  винаги се съгласува с Клиента и представлява етап, на който се отделя особено голямо внимание.