Неподвижни нуклеи

Description

Неподвижни нуклеи за електровентили модификации за AC (променлив ток) и  DC (прав ток) – двупътни или трипътни.

Произведени от специална стомана, създадена специално за приложения в областта на електровентилите.

Fields of application